Paradox Community

Items in pnews.paradox-intl-nl

Subject:Re: Overdracht gegevens van Form naar Form.
Date:Sat, 01 Jan 2005 22:45:04 +0100
From:Menno Swaak <swaak@xs4all.nl>
Newsgroups:pnews.paradox-intl-nl
Hallo Chris,

beste wensne voor het nieuwe jaar.

openAsDialog() zorgt ervoor dat de geopende form voor (=boven op) de 
andere verschijnt en blijft tot ie afgesloten wordt.
Open een een kleinere form vanuir een grote form met open()en wait() en 
je klikt perongeluk op de grotere form dan komt ie naar voren en bedekt 
de kleinere. Sluit je normaal gesproken de kleinere met een formReturn() 
  in een pushbutton() dan kan je daar nu niet meer bij. En dan zit je vast.

Probeer maar een het verschil.

HTH

menno


Chris van Dijke wrote:
> Menno,
> nog een vraagje. Waaron open je het form als dialogform? (openAsDialog)
> chris
> 
> "Menno Swaak" <swaak@xs4all.nl> schreef in bericht
> news:41d310fa@pnews.thedbcommunity.com...
> 
>>Chris,
>>
>>er zijn veel manieren om velden in een form te vullen. Dat doe met grote
>>  regelmaat om records te muteren.
>>BV:  in de ene form heb ik in een tableframe een adressenbestand. Als
>>een van de records gewijzigd moet worden, klikt de gebruiker op dat
>>record. Er wordt dan een tweede vorm geopend met ongebonden velden, die
>>namen hebben die correponderen met wat je nodig hebt.
>>
>>frm.open("adresmutaties.fdl") of frm.openAsDialog("adresmutaties.fdl")
>>frm,"NawID" = NawID.value   ;integer met uniek nummer van de relatie
>>frm."straat" = straat.value
>>frm."huisnummer"= huisnummer.value
>>frm."plaats" = Plaats.value
>>frm."Postcode" = Postcode.value
>>etc.
>>
>>In de tweede vorm is een button met 'Opslaan', die de waarden met een
>>TCursor weer in de tabel zet en de tweede vorn afsluit.
>>
>>Voor meer comlexe situaties, waarbij de diverse waarden van het juiste
>>type moeten zijn voor berekeningen e.d. maak ik een tussen stap met
>>variabel:
>>
>>var
>>    liNAW LongInt
>>    strStraat String
>>endVar
>>liNaw = "NawID".value
>>strStraat = Straat.value
>>etc
>>frm.open("adresmutaties.fdl")
>>frm,"NawID" = liNaw   ;integer met uniek nummer van de relatie
>>frm."straat" = strStraat
>>
>>enzovoorts
>>
>>Je ziet dat je op deze wijze tientalle velden in een andere vorm van
>>inhoud kan voorzien.
>>
>>Is dit wat je bedoeld?
>>
>>succes
>>
>>menno
>>
>>
>>
>>
>>
>>Paradox community NL wrote:
>>
>>>Beste mensen,
>>>Met de functie "wait" kun je gegevens opgevraagd in een ander Form
>>>verwerken.
>>>voorbeeld:
>>>frm.open("xxxxx.fdl")
>>>hulp=frm.wait()
>>>if hulp=TRUE
>>> then hulp2=frm.veldnaam
>>>etc....
>>>
>>>Mijn vraag is; kun je op een eenvoudige wijze een ander Form voorzien
> 
> van
> 
>>>bepaalde informatie. Bv een waarde vooe een bepaald veld waar je in dat
> 
> Form
> 
>>>iets mee wilt gaan doen. Ik heb nu zelf een tabel aangemaakt waar ik
> 
> deze
> 
>>>waarde in opsla.
>>>vast bedankt.
>>>Chris
>>>
>>>
> 
> 
> 


Copyright © 2004 thedbcommunity.com