Paradox Community

Items in pnews.paradox-intl-se

Subject:Utskriftsproblem
Date:Wed, 7 Jun 2017 11:21:46 +0200
From:Bengt Ahling <bengt@ahling.se>
Newsgroups:pnews.paradox-intl-se
Plötsligt går det inte att göra utskrifter från paradox runtime 9 i win 10.

Felet finns inte i skarp paradox 9 eller i andra operativsystem. Jag har 
provat olika applikationer men det är samma problem.

Finns det något man kan göra?

Hälsningar
Bengt

---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com


Copyright © 2004 thedbcommunity.com