Paradox Community

Items in pnews.paradox-intl-se

Subject:Re: Utskriftsproblem
Date:Wed, 7 Jun 2017 11:50:42 +0200
From:Bengt Ahling <bengt@ahling.se>
Newsgroups:pnews.paradox-intl-se
Jag glömde att säga att det blir GPV bara man trycker på skriv ut innan 
man valt skrivare.
/Bengt

Den 2017-06-07 kl. 11:21, skrev Bengt Ahling:
> Plötsligt går det inte att göra utskrifter från paradox runtime 9 i win 10.
> 
> Felet finns inte i skarp paradox 9 eller i andra operativsystem. Jag har 
> provat olika applikationer men det är samma problem.
> 
> Finns det något man kan göra?
> 
> Hälsningar
> Bengt
> 
> ---
> This email has been checked for viruses by AVG.
> http://www.avg.com
> 


Copyright © 2004 thedbcommunity.com