Paradox Community

Items in pnews.paradox-intl-se

Subject:Re: Utskriftsproblem
Date:Thu, 8 Jun 2017 08:56:40 +0200
From:Bengt Ahling <bengt@ahling.se>
Newsgroups:pnews.paradox-intl-se
Jag vet inte vilken version av windows som jag har. Jag har tagit bort 
de senaste uppdateringarna men det gjorde ingen skillnad. Jag har även 
fått rapport från kunder att urskrifterna inte fungerar.

Felet kommer innan jag valt skrivare och på 10-maskinen har jag bara 
BullzipPDFprinter.

Felet inträffar bara på Runtime.

Bengt

Den 2017-06-07 kl. 21:49, skrev Anders Jonsson:
> Vilken version av Windows 10 har du? Det har ju rapporterats att den 
> senaste uppdateringen - creators edition - eller vad den nu heter, har 
> orsakat problem. Enligt uppgift går det inte att köra Paradox 7 
> överhuvudtaget.
> 
> GPV vid utskrift brukar ju ha att göra med långa skrivarnamn. Har du 
> lagt till någon ny skrivare nyligen?
> 
> Jag har ingen installation av P9 på Win 10 som jag kan kolla.
> 
> 
> Anders
> 
> 
> 
> "Bengt Ahling"  skrev i meddelandet 
> news:5937cc62$1@pnews.thedbcommunity.com...
> 
> Jag glömde att säga att det blir GPV bara man trycker på skriv ut innan
> man valt skrivare.
> /Bengt
> 
> Den 2017-06-07 kl. 11:21, skrev Bengt Ahling:
>> Plötsligt går det inte att göra utskrifter från paradox runtime 9 i 
>> win 10.
>>
>> Felet finns inte i skarp paradox 9 eller i andra operativsystem. Jag 
>> har provat olika applikationer men det är samma problem.
>>
>> Finns det något man kan göra?
>>
>> Hälsningar
>> Bengt
>>
>> ---
>> This email has been checked for viruses by AVG.
>> http://www.avg.com
>>
> 


Copyright © 2004 thedbcommunity.com