Paradox Community

Items in pnews.paradox-intl-se

Subject:Re: Utskriftsproblem
Date:Mon, 12 Jun 2017 09:12:02 +0200
From:Bengt Ahling <bengt@ahling.se>
Newsgroups:pnews.paradox-intl-se
Den version jag har är: version 1607 (os-version 14393.0)

Det spelar ingen roll vilken skrivare som är standardskrivare.

Det är väl ingen speciell kod för utskriften det är väl det inbyggda. 
Det här är den enda kod som används.

method Rapportmeny()
	Meny.empty()

	Pop.AddText("&Stäng",MenuEnabled,MenuControlClose)
	Pop.AddText("S&kriv ut...",MenuEnabled,MenuFilePrint)
	Pop.AddText("Sk&rivarinställning...",MenuEnabled,MenuFilePrinterSetup)
	Meny.AddPopUp("&Rapport",Pop)
	Pop.Empty()

	Pop.AddText("&Första",MenuEnabled,MenuFormPageFirst)
	Pop.AddText("F&örra\tShift-F3",MenuEnabled,MenuFormPagePrevious)
	Pop.AddText("&Gå Till...",MenuEnabled,MenuFormPageGoTo)
	Pop.AddText("&Nästa\tShift-F4",MenuEnabled,MenuFormPageNext)
	Pop.AddText("Sis&ta",MenuEnabled,MenuFormPageLast)
	Meny.AddPopUp("Si&d",Pop)
	Pop.Empty()

	Pop.AddText("25%",MenuEnabled,MenuPropertiesZoom25)
	Pop.AddText("50%",MenuEnabled,MenuPropertiesZoom50)
	Pop.AddText("100%",MenuEnabled,MenuPropertiesZoom100)
	Pop.AddText("200%",MenuEnabled,MenuPropertiesZoom200)
	Pop.AddText("400%",MenuEnabled,MenuPropertiesZoom400)
	Pop.AddSeparator()
	Pop.AddText("Anpassa &bredd",MenuEnabled,MenuPropertiesZoomFitWidth)
	Pop.AddText("Anpassa &höjd",MenuEnabled,MenuPropertiesZoomFitHeight)
	Pop.AddSeparator()
	Pop.AddText("&Anpassa sida",MenuEnabled,MenuPropertiesZoomBestFit)
	Meny.AddPopUp("&Zoom",Pop)
    Pop.Empty()
endMethod

Bengt

Den 2017-06-10 kl. 18:45, skrev Anders Jonsson:
> För att ta reda på vilken version du kör kan du skriva "WINVER" vid en 
> DOS-prompt.
> 
> Vad händer om du lägger till en vanlig skrivare, typ HP Laserjet (du kan 
> koppla den till FILE: eller LPT1:) och gör den till default skrivare. 
> Får du samma problem?
> 
> Hur ser koden ut för utskrifterna?
> 
> Anders
> 
> 
> 
> "Bengt Ahling"  skrev i meddelandet 
> news:5938f518$1@pnews.thedbcommunity.com...
> 
> Jag vet inte vilken version av windows som jag har. Jag har tagit bort
> de senaste uppdateringarna men det gjorde ingen skillnad. Jag har även
> fått rapport från kunder att urskrifterna inte fungerar.
> 
> Felet kommer innan jag valt skrivare och på 10-maskinen har jag bara
> BullzipPDFprinter.
> 
> Felet inträffar bara på Runtime.
> 
> Bengt
> 
> Den 2017-06-07 kl. 21:49, skrev Anders Jonsson:
>> Vilken version av Windows 10 har du? Det har ju rapporterats att den 
>> senaste uppdateringen - creators edition - eller vad den nu heter, har 
>> orsakat problem. Enligt uppgift går det inte att köra Paradox 7 
>> överhuvudtaget.
>>
>> GPV vid utskrift brukar ju ha att göra med långa skrivarnamn. Har du 
>> lagt till någon ny skrivare nyligen?
>>
>> Jag har ingen installation av P9 på Win 10 som jag kan kolla.
>>
>>
>> Anders
>>
>>
>>
>> "Bengt Ahling"  skrev i meddelandet 
>> news:5937cc62$1@pnews.thedbcommunity.com...
>>
>> Jag glömde att säga att det blir GPV bara man trycker på skriv ut innan
>> man valt skrivare.
>> /Bengt
>>
>> Den 2017-06-07 kl. 11:21, skrev Bengt Ahling:
>>> Plötsligt går det inte att göra utskrifter från paradox runtime 9 i 
>>> win 10.
>>>
>>> Felet finns inte i skarp paradox 9 eller i andra operativsystem. Jag 
>>> har provat olika applikationer men det är samma problem.
>>>
>>> Finns det något man kan göra?
>>>
>>> Hälsningar
>>> Bengt
>>>
>>> ---
>>> This email has been checked for viruses by AVG.
>>> http://www.avg.com
>>>
>>
> 


Copyright © 2004 thedbcommunity.com