Paradox Community

Items in pnews.paradox-intl-se

Subject:Sortering
Date:Wed, 13 May 2020 11:31:03 +0200
From:Bengt Ahling <bengt@ahling.se>
Newsgroups:pnews.paradox-intl-se
Hej

Jag har ett formulär med en tabell. Hur ska jag göra om jag vill att 
användaren ska kunna sortera en viss kolumn t ex i bokstavsordning eller 
sifferordning? Helst skulle man vilja kunna klicka på rubriken så att 
sorteringen sker.

Hälsningar
Bengt


Copyright © 2004 thedbcommunity.com